Kategorija: Slovo R

rubrika ili rublika

Kako se piše rubrika ili rublika? Prema pravopisu pravilno se piše rubrika. Kako se reč rubrika proistekla iz latinskog jezika, gdje ruber znači crven, a rubrica znači crvena zemlja. To je u početku označavalo naslove zakona (a kasnije i druge naslove) koji su pisani crvenim slovima. Danas se rubrika koristi kao termin za sekciju u novinama, časopisima, online […]

hren ili ren

Kako se piše hren ili ren? Prema srpskom  pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava imenica ren. Primeri u rečenicama: Stavite mi malo rena. Želiš li hren? Fuj, ovaj ren je odvaratan! Uopšte mi se ne dopada!

srpski ili Srbski

Kako se pravilno piše srpski ili Srbski? Pravilno se piše srpski. Pridev srpski je izveden od imenice Srbija i označava pripadnost. Prilikom izvođenja je izvršena glasovna promena jednačenje suglasnika po zvučnosti, te je zvučno b prešlo u svoj bezvučni par p. Prema tome, osnova srb- je postala srp-, a na to je dodat sufiks -ski […]

reći ću ili rećiću

Kako se piše reći ću ili rećiću? Pravilno se piše reći ću. Ako se neka reč u infinitivu završava na “ći”, onda se piše odvojeno. Znači: pomoći ću, alipogledaću, prihvatiću, pripaziću… Primeri u rečenicama: Reći ću tati da kupi novi auto u prodavnici automobila. Reći ću ti ovo samo jednom!

Radioaktivnost ili radio aktivnost

Kako se piše radioaktivnost ili radio aktivnost? Piše se radioaktivnost. Radioaktivnost je spontani proces u kojem se atomsko jezgro, emitujući jednu ili više čestica ili kvanata elektromagnetnog zračenja, preobražava u drugo jezgro. Primeri rečenica: Radioaktivnost u tom području je jako velika! Da li je voće radioaktivno? Ovde nema radioaktivnosti.