bacil ili bakcil?

Kako se piše bacil ili bakcil?

Piše se bacil.
Bacil je vrsta bakterije, te se, verovatno, zbog povezanosti ove reči sa rečju bakterija, u nju interpolira glas K, što je nestandardno.

Primeri:

Bacile je zanimljivo posmatrati pod mikroskopom.
Usled prehlade, organizam joj je bio pun bacila.
Bacili su vrsta bakterije štapićastog oblika.