sumnjam ili sumljam

Kako se piše sumnjam ili sumljam?

Pravilno se piše sumnjam.

Sumnjam potiče od imenice sumnja i od glagola sumnjati.

Nažalost, često nailazimo na ovu nepravilno napisanu reč sumljam koja nema apsolutno nikakvo značenje u našem jeziku.

Primeri u rečenici:

Sumnjam da će padati kiša.

Šta ako je sumnjala u mene pa me je zato proveravala?

Sve sam uradio na testu! Nismo ni sumnjali!