prethodni ili predhodni

Kako se piše prethodni ili predhodni?

Ispravno se piše prethodni.

Ovde imamo primer jednačenja suglasnika po zvučnosti u srpskom jeziku.

Kada zvučni suglasnik stoji ispred bezvučnog, onda on prelazi u bezvučni oblik. Postoje pak izuzeci od ovog pravila, ali to ovde nije slučaj.

Dakle, kada zvučni suglasnik d stoji ispred bezvučnog suglasnika h, tada d prelazi u t.

Primeri u rečenici:

Sećaš li se prethodnog puta?

Šta je prethodilo tome?

Broj 4 prethodi broju 5.

Ja sam prethodni put imao više poena.