Gnev

Šta je Gnev?

Gnev je osećanje koje proizilazi iz osećaja povređenosti ili ugroženosti i koje se manifestuje kroz agresivno i destruktivno ponašanje. Gnev se može manifestovati na različite načine, od verbalnih izliva do fizičkog nasilja. Gnev može biti usmerena prema određenom objektu ili situaciji, ili može biti generalizovana i usmerena prema svim objektima i situacijama.

Gnev je normalna emocija i može imati pozitivne funkcije kao što su zaštita ličnosti ili zagovaranje promena. Međutim, kada se gnev konstantno oseća ili se ispoljava na neprihvatljiv način, može imati negativne posledice po ličnost i društvo u celini.

Gnev je intenzivno negativno emocionalno stanje koje se javlja kada subjekt percipira da je nekim povredljivim i neopravdanim radnjama ili postupcima drugog lica ili grupe lica izložen neželjenim posledicama. Ovaj afekat se razlikuje od afekta ljutnje ili besa koji se javlja u situaciji kada subjekt percipira da je nekim radnjama ili postupcima drugog lica ili grupe lica izložen neželjenim posledicama, ali gde postoji mogućnost da se one prevaziđu i poprave. Gnev se često povezuje sa mržnjom i osvetom, dok afekat ljutnje povezan je sa zahtevom za pravdom i pravednošću.