beskrupulozan ili bezkrupulozan?

Kako se piše beskrupulozan ili bezkrupulozan?

Piše se beskrupulozan.

Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev skrupulozan dodat je prefiks bez-. U nastaloj reči (bezskrupulozan) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti. Usled nastajanja geminata (ss) usledilo je uprošćavanje suglasničkih grupa, čime je jedno S izgubljeno.

Primeri:

Kao mlad bio je dobar, a sada je postao tako beskrupulozan.
To što je uradio svojoj majci bilo je veoma nepošteno i beskrupulozno.
Ovim postupkom je pokazao da je, pre svega, jedna vrlo beskrupulozna osoba.
Nekada su ljudi bili drugačiji, a danas je sve više beskrupuloznih.