Oznaka: kako se pise

podkontrukcija ili potkonstrukcija

Kako se piše podkonstrukcija ili potkonstrukcija?Pravilno se piše potkonstrukcija.Ovde imamo primer primene pravila jednačenje suglasnika po zvučnosti, u ovom slučaju obezvučavanje. Kada zvučni suglasnik d stoji ispred bezvučnog suglasnika k, onda d prelazi u svoj bezvučni par t.Primeri u rečenici:U našoj kompaniji, veoma povoljno možete dobiti i konstrukciju i potkonstrukciju, bez velike doplate.Za fasadne ograde […]

kinuo ili kihnuo

Kako se piše kinuo ili kihnuo?Pravilno se piše i jedno i drugo.Zanimljivo je da se na teritoriji Republike Srbije češće u govoru i pisanju zapaža oblik kijanje – kinuo, dok se na ijekavskom govornom području, koje obuhvata susedne zemlje, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, frekventnije koristi oblik kihnuti – kihnuo. Za koji god oblik […]

TAČKA (.)

Tačka se stavlja: na kraju rečenice, kao završene misaone celine: Počela je školska godina. Milan nije došao.iza skraćenica: o.m. (ovog meseca), o.g. (ove godine), itd. (i tako dalje), i sl. (i slično), uč. (učenik), prof. (profesor).kada se redni brojevi pišu arapskim ciframa: Petar Petrović Njegoš je rođen 1. XI 1813. godine. Na56. strani nitanke je […]

Aboridžini ili Aboridžani

Pravilo se piše Aboridžini.Aborigini su starosedeoci, urođenici.Engleski – Aborigines . Piše se velikim slovom ako želimo da ga kotistimo kao nacionalno ime australijskih domorodaca.Primeri u rečenicama:Aboridžini su veoma dobri i vredni ljudi.Ako se neko zdravo hrani to su Aboridžini.ZanimljivoTermin Aboridžini nastao je od latinske reči ab i origine, što znači od početka, kao što znamo […]

MALO SLOVO

Malim početnim slovom pišu se:⎯ Pridevi izvedeni od vlastitih imenica nastavcima -ski, -čki, -ški, (beogradski (učenici),cetinjski (muzeji), mladenovačka (voda), niške (ulice));⎯ Pridevi koji označavaju osobinu ili sličnost a grade se dodavanjem nastavaka -skiprisvojnom pridevu na -ov, -ev i –in (vukovska (upornost), njegoševski (stil),obrenovićevski (režim), domanovićevska (satira));⎯ Nazivi kulturnih i društveno-političkih pokreta u istoriji razvitka ljudskog […]