podšišati ili potšišati

Kako se piše podšišati ili potšišati?

Prema srpskom pravopisu pravilno je podšišati.

U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja suglasnika po zvučnosti (zvučno slovo d ispred bezvučnog slova š ne prelazi u bezvučno slovo t).

Primeri u rečenicama:

Podšišaj bradu!

Vreme je da podšišamo psa.

Da li ćeš se ti podšišati sam ili ćeš ići kod frizera?