Kategorija: Slovo A

Slovo A

A nepostojano: v. NEPOSTOJANO a.

-a (IMENA). Imena kao Pera, Iva, Bora, Miša itd. menjaju se
kao i imenice ž. roda na -a: od Pere, Peri, za Peru itd.
U ijek. krajevima ova imena glase Pero, Ivo itd. i imaju
dvojaku promenu (v. -o). Francuska muška imena na -a bolje je menjati kao imenice m. roda: Mara (Marat), Maraa (Marata), Marau (Maratu) itd.

Ipak se za pojedina imena
uobičajila promena kao u ž. rodu: Dima, Dime, Dimi, Dimin (ali pri izvornom pisanju Dumas, Dumasa, Dumasu,
Dumasov). V. -e (FRANCUSKO); IMENICE MUŠKOG
RODA NA -a; SKRAĆENICE NA -a.

aa. Dvostruko a javlja se u imenima kao Baas (v. to), Baal (fenički bog), Varlaam (iz srednjovekovne književnosti),
„Haarec“ (izraelski list), Čaadajev (ruski književnik:
neopravdano P 60 sažima ovo ime u Čadajev).

haber ili aber

Kako se piše haber ili aber?Prema srpskom pravopisu pravilno je haber.Reč je turskog porekla (haber).Značenje ove reči jeste vest, glas.Primeri u rečenicama:Došao je haber da će početi rat.Čuvao je stražu čekajući haber.Da li je dočekao haber?

azijski ili aziski

Kako se piše azijski ili aziski?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše azijski.Ukoliko se konstruše pridev čija osnova imenice  završava na  slovo –j, tada dodavanjem nastavka –ski na imeničnu osnovu, glas j se zadržava.Primeri u rečenicama:Da li si nekada koristio azijske začine?Azijska kuhinja je vrlo popularna.Hej, Mila, naruči i meni azijsku hranu !

azot ili nitrogen

Kako se piše azot ili nitrogen?Pravilno se piše azot. Nitrogen je engleska reč koja je izvedena iz latinske reči nitrogenium i predstavlja loš prevod koji se ne koristi u srpskom pravopisu.Primeri u rečenicama:Azot predstavlja nemetal.Da li znaš gde se nalazi azot u periodnom sistemu elemenata?Hej, obrati pažnju da je azotov redni broj sedam!

Azijac ili Azijat

Kako se piše Azijac ili Azijat?Obe reči se upotrebljavaju.Azijac predstavlja mušku osobu koja je stanovnik Azije.Azijat se u srpskom jeziku upotrebljava u negativnom značenju – urođenik Azije, u smislu neobuzdan čovek, divljak.Primeri u rečenicama:Poznajem Azijca koji je završio medicinu.Da li su Azijati opasni ljudi?Ah, čini mi se da joj je taj Azijac privukao pažnju!

azbestni ili azbesni

Kako se piše azbestni ili azbesni?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše azbestni.Kada pridev ima stranu osnovu, glas t se čuva. Ovo predstavlja slučaj kada se odstupa od gubljenja suglasnika ispred suglasničke grupe stn. Npr. kontrastni, aoristni…Pridev koji je izuzetak od ovog pravila je robustni, jer ovaj pridev može i da se piše i robusni.Treba naglasiti i […]

avio-prevoznik ili avio prevoznik

Kako se piše avio-prevoznik ili avio prevoznik?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše avio-prevoznik.Prefiks avio- se uvek piše sa crticom kada označava avion. Npr. avio-karta, avio-kompanija, avio-modelar, avio-guma…Primeri u rečenicama:Avio-prevoznik je bio korektan.Da li ste putovali ovim avio-prevoznikom?Hitno mi pronađi dobrog avio-prevoznika!

Avganistan ili Afganistan

Kako se piše Avganistan ili Afganistan?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše Avganistan. Državljani ove države se zovu Avganistanci.Primeri u rečenicama:Da li si ikada bio u Avganistanu?Volela bih da posetim Avganistan.Hej, pa ti putuješ sutra u Avganistan!

avanturistkinja ili avanturiskinja

Kako se piše avanturistkinja ili anaturiskinja?Pravilno se piše avanturistkinja. Reč označava imenicu koja je stranog porekla, tako da se ne primenjuje pravilo odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja.Primeri u rečenicama:Emilija je prava avantutistkinja.Da li si ikada upoznao ženu koja je avanturistkinja?Vau, zaista me iznenađuje kako si postala avanturistkinja!

auto-put ili autoput

Kako se piše auto-put ili autoput?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše auto-put.Prefiks auto- kada označava automobilski se piše sa crticom. Npr. auto-limar, auto-mehaničar, auto-škola…Od ovog pravila izuzimaju se složenice sa prefiksom auto- u kojima je drugi deo nesamostalan: autostrada, autodrom…Ukoliko u reči prefiks auto- znači sopstven, tada se piše spojeno: autopilot, autosugestija, autobiografija, autoportret…Primeri u rečenicama:Ovaj auto-put je izgrađen prošle […]

autopilot ili auto-pilot

Kako se piše autopilot ili auto-pilot?Pravilno se piše autopilot.Kada prefiks auto- znači sopstven, tada se piše spojeno: autoportret, autosugestija, autobiografija…Od ovog pravila se odstupa kada prefiks auto- znači automobilski. Tada se te reči pišu sa crticom. Npr. auto-mehaničar, auto-limar, auto-guma, auto-škola…Primeri u rečenicama:Autopilot predstavlja automatski uređaj u avionu reguliše let bez uticaja pilota.Da li znaš kako funkcioniše autopilot?Volela […]