Depresija

Šta je Depresija?

Depresija je emocionalno stanje koje se odnosi na osećaj duboke tuga, nesreće i beznade. To se javlja kada individua oseća da je izgubio smisao života, da je upropastio svoj život i da se oprašta od njega. Depresija se karakteriše osećanjima samoprezira, samomržnje, separacionog straha, krivice, očaja i anksioznosti. Depresivno raspoloženje može se manifestovati kao promena u apetitu, spavanju, energiji, interesu za druge stvari, kao i kod negativnog mišljenja o sebi. Depresija se može javiti kao posledica traume ili psihološkog poremećaja, kao i kao reakcija na životne okolnosti.

Kako se leči Depresija?

Depresija se može lečiti na različite načine, uključujući psihoterapiju, medicinsku terapiju i kombinaciju oba.

Psihoterapija za depresiju uključuje različite vrste terapija kao što su kognitivno-bihejvioralna terapija (CBT), interpersonalna terapija (IPT) i psihoanalitička terapija. Ove terapije pomažu individui da razumeju i promijene negativne misli i ponašanja koja doprinose depresiji.

Medicinska terapija za depresiju uključuje upotrebu antidepresiva, koji mogu pomoći u regulaciji različitih neurotransmitera u mozgu koji su povezani sa depresijom.

Kombinacija psihoterapije i medicinske terapije je često najefikasniji način lečenja depresije.

Pored toga, postoje i alternativni pristupi kao što su ishrana, vježbanje, meditacija, joga, čitanje, muzika i druge aktivnosti koje mogu pomoći da se poboljša raspoloženje i smanje simptomi depresije.

Važno je znati da svaka osoba ima svoj način i tempo lečenja, i važno je da se pronađe onaj koji najbolje odgovara osobi koja se leči. Konsultujte se sa psihijatrom ili terapeutom da biste odredili najbolji plan lečenja za vas.