MALO SLOVO

Malim početnim slovom pišu se:
⎯ Pridevi izvedeni od vlastitih imenica nastavcima -ski, -čki, -ški, (beogradski (učenici),
cetinjski (muzeji), mladenovačka (voda), niške (ulice));
⎯ Pridevi koji označavaju osobinu ili sličnost a grade se dodavanjem nastavaka -ski
prisvojnom pridevu na -ov, -ev i –in (vukovska (upornost), njegoševski (stil),
obrenovićevski (režim), domanovićevska (satira));
⎯ Nazivi kulturnih i društveno-političkih pokreta u istoriji razvitka ljudskog društva
(humanizam, renesansa, romantizam, ilirski pokret);
⎯ Imena pripadnika nekog ideološkog ili političkog pokreta, učenja ili pravca u nauci i
umetnosti (marksist, vukovac, ilirac, socijalist, impresionist);
⎯ Nazivi razdoblja u razvitku zemlje i društva (stari vek, srednji vek, kameno doba);

Nazivi strana sveta (istok, zapad, jug), ali kad strane sveta znače zemlje i narode koji
tamo žive, pišu se velikim slovom: Siromašni Jug Italije i bogati Sever su u sukobu. To
je sukob Istoka u Zapada (tj. država i naroda na istoku i zapadu);
⎯ Zvanja i titule (nana, vladika, vožd, predsednik…);
⎯ Nazivi raznih proizvoda (folksvagen, žilavka (rakija), vranac (vino), kašikara (bomba),
kamašnjikov (puška));