neprofitabilan ili neprofitan

Kako se piše neprofitabilan ili neprofitan?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo ali u različitim značenjima, tj. kao negacije dveju različitih reči: profitan i profitabilan.

Reč neprofitan koristimo u značenju nečega čemu nije cilj da ostvari profit, kao na primer “Neprofitna organizacija”.

Reč neprofitabilan se koristi u značenju nečega što nije isplativo, mada mu je cilj da to bude, kao na primer “neprofitabilna investicija”.

Primeri u rečenicama:

To je jako težak, a neprofitabilan posao.

Neprofitan je onaj čiji cilj nije zarada.

Učlanila sam se u jednu neprofitnu organizaciju.