hoćemo li ili hoćemoli

Kako se piše hoćemo li ili hoćemoli?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše hoćemo li.

Upitna rečca li se uvek piše odvojeno kada stoji s glagolom koji je u prezentu. Npr. volimo li, želimo li, jedeš li…

Primeri u rečenicama:

Hoćemo li danas da jedemo čorbu?

Hoćeš li da se pokreneš?

Hoćemo li da budemo kreativni?