a propo ili apropo

Kako se piše a propo ili apropo?

Pravilno se  piše apropo.

Reč apropo je francuskog porekla. Njeno značenje je: povodom nečega, kada je o nečemu reč i uvek se piše spojeno.

Primeri u rečenicama:

Apropo govora predsednika, shvatila sam da ću za njega da glasam.

Apropo mog dugogodišnjeg doktorskog iskustva, ovu bolest možemo lako da izlečimo.

Ne mislim ništa loše ako ti kažem da je moje mišljenje apropo današnjeg vremena jako sumnjičavo.