fotosinteza ili foto-sinteza

Kako se piše fotosinteza ili fotosinteza?

Prema srpskom pravopisu pravilno je fotosinteza.

Prefiks foto- kada označava svetlosni se piše spojeno: fotoćelija, fotokatoda, fotometar…

Prefiks foto- kada označava fotografski se piše sa crticom.Npr. foto-model, foto-reporter, foto-izložba…

Prefiks foto- se piše spojeno kada drugi deo reči ne može biti samostalan. Npr. fotografija, fotograf.

Primeri u rečenicama:

Biljke vrše fotosintezu.

Da li si ikada razmišljala o tome koliko je fotosinteza značajna?

Fotosinteza se može odvijati na različite načine.