bio ritam ili bio-ritam

Kako se piše bio ritam ili bio-ritam?

Piše se bioritam.

Prefiks bio-, kao početna sastavnica koja znači životni, piše se spojeno, bez crtice.
Odstupanja su reči bio-gas i bio-dizel.

Primeri u rečenici:

U poslednje vreme malo spavam i to mi je skroz poremetilo bioritam.

Na internetu sam pronašla kalkulator koji računa bioritam i izračunaa svoj.

Mislim da je proučavanje bioritma veoma komplikovana stvar.

Ritam života naziva se bioritam, a neki veruju da je povezan sa datumom rođenja.