Oznaka: jedan

ligatura musica

Šta je ligatura u muzici? Šta znači ligatura u muzici? Ligatura – spajanje dve note ili muzicka znaka u jedan. Takođe se može spojiti više nota nejednake visine lukom. U medicini ligatura povezivanje vena. Podvez vena. Ligatura je omot knjiga, zavoj.