gušći ili gustiji

Kako se piše gušći ili gustiji?

Prema srpskom pravopisu pravilno je gušći.

Gušći predstavlja komparativ prideva gust.

Superlativ prideva gust glasi najgušći.

Primeri u rečenicama:

Ovaj krem je gušći.

Da li ti se dopada kada je gušći šlag?

Ne volim kada mi je sok gušći.