iščeprkati ili izčeprkati

Kako se piše iščeprkati ili izčeprkati?

Pravilno je iščeprkati

Naime, prvo mora doći do jednačenja suglasnika po zvučnosti, odnosno da suglasnik z pređe u svoj parnjak s ispred bezvučnog č, a onda će doći do jednačenja suglasnika po mestu tvorbe, kada ovo dobijeno s ispred prednjonepčanog č prelazi u š. (iz- + -čeprkati -> isčeprkati -> iščeprkati).

Na primer:

Morala je da iščeprka po torbi da bi pronašla klјučeve