načas ili na čas

Kako se piše načas ili na čas?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše načas.

Odvojeno se pišu predloške veze sa rečima koje označavaju periode dana ili godine ili starosne dobi, na primer: na časak (ali načas), za časak (ali začas), na godinu (ali dogodine), preko noći (ali prekonoć) itd.

Primeri u rečenicama:

Možeš li doći načas?

Idi načas do tetke!

Rekao mi je da dođem načas da mi pokaže nešto.