potemkinova sela ili Potemkinova sela

Kako se piše Potemkinova sela ili potemkinova sela?

Prema srpskom pravopisu pravilno je Potemkinova sela. Ovaj frazem se koristi u značenju da je nešto varka ili obmana.

Prisvojni pridev koji potiče od vlastitog imena i koji se završava na –ov, -ev, -in ne gubi svojsva vlastitog imena i uvek se piše velikim početnim slovom. Npr. Pančićeva omorika, Hukov zakon, Gordijev čvor, Kolumbovo jaje, Galilejevi meseci, Tantalove muke, Faradejev kavez …

Primeri u rečenicama:

Sve mi ovo deluje kao da su Potemkinova sela.

Da li su ovo Potemkinova sela?

Plašim se da su to Potemkinova sela!