oktobar ili oktombar

Kako se piše oktobar ili oktombar?

Prema srpskom pravopisu pravilno je napisati oktobar.

Oktobar je reč latinskog porekla – october. pri čemu octo znači osam.

Zašto osam? Prema starom rimskom kalendaru, ovo je bio osmi mesec, jer je godina počinjala u martu.

Primeri u rečenicama:

Jani je u oktobru rođendan.

Da li voliš oktobar?

Ah, taj oktobar mi budi stare uspomene na studentske dane!