ligatura musica

Šta je ligatura u muzici? Šta znači ligatura u muzici?

Ligatura – spajanje dve note ili muzicka znaka u jedan. Takođe se može spojiti više nota nejednake visine lukom.

U medicini ligatura povezivanje vena. Podvez vena.

Ligatura je omot knjiga, zavoj.