avanturistkinja ili avanturiskinja

Kako se piše avanturistkinja ili anaturiskinja?

Pravilno se piše avanturistkinja. Reč označava imenicu koja je stranog porekla, tako da se ne primenjuje pravilo odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja.

Primeri u rečenicama:

Emilija je prava avantutistkinja.

Da li si ikada upoznao ženu koja je avanturistkinja?

Vau, zaista me iznenađuje kako si postala avanturistkinja!