jel’ ili je l’

Kako se piše jel’ ili je l’?

Pravilno se piše je l’.

U srpskom jeziku, li predstavlja upitnu rečcu koja se piše odvojeno od glagola uz koji stoji.

Skraćeni oblik rečce li je l’ i on se takođe piše odvojeno od glagola.

Primeri u rečenici:

Je li, šta misliš o ovome?

Je l’ to vaš pas?