odvajkada ili od vajkada

Kako se piše odvajkada ili od vajkada?

Prema srpskom pravopisu pravilno je odvajkada.

Oduvek predstavlja prilog koji znači oduvek, od kada se pamti, od najranijeg vremena, od davnina…

Primeri u rečenicama:

To je običaj koji se primenjuje odvajkada.

Odvajkada se to primenjivalo!

Da je taj običaj odvajkada?