fotoćelija ili foto-ćelija

Kako se piše fotoćelija ili foto-ćelija?

Prema srpskom pravopisu pravilno je fotoćelija.

Prefiks foto- kada označava svetlosni se piše spojeno: fotoćelija, fotokatoda, fotometar…

Prefiks foto- kada označava fotografski se piše sa crticom.Npr. foto-model, foto-reporter, foto-izložba…

Prefiks foto- kada znači fotografski se piše spojeno kada drugi deo reči ne može biti samostalan. Npr. fotografija, fotograf.

Primeri u rečenicama:

Fotoćelije se nazivaju i infracrveni senzori.

Čemu služe fotoćelije?

Koja je uloga foloćelija?