niukoliko ili ni ukoliko

Kako se piše niukoliko ili ni ukoliko?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše niukoliko u funkciji priloga, koji znači ni u kojoj meri.

Međutim, dozvoljeno je odvojeno pisanje u doslovnim primerima, kada su odrične zamenicame (imeničke i pridevske), upotrebljene sa predlogom, poput: Čak ni ukoliko ne kreneš sa mnom, neće mi biti bolje.

Primeri u rečenicama:

Priznao je kako tog profesora niukoliko ceni.

To niukoliko ne umanjuje značaj tvog prisustva.