ekscentričan ili ekcentričan

Kako se piše ekscentričan ili ekentričan?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ekscentričan.

Reč je latinskog porekla (excentricus), a u grčkom jeziku ova reč je ékkentros što znači izvan centra. Ova reč se koristi figurativno u smislu da nešto odstupa/odudara od uobičajenog.

Primeri u rečenicama:

On je veoma ekscentričan.

Da li si videla koliko je Goran ekscentričan?

Nerviraš me, jer si veoma ekscentričan!