Oznaka: broj

AVOGADROV BROJ

Šta je AVOGADROV BROJ? Šta znači AVOGADROV BROJ? AVOGADROV BROJ se odnosi na hemijsoj konstanti vrednosti 6.022045×1023 i pokazuje broj atoma u gram-molekulu ili broj molekula u gram-molekulu proste supstance.   Konstanta je nazvana po italijanskom fizičaru i hemičaru Amadeu Avogadru (1776–1856), koji je, 1811. godine, prvi predložio da različiti gasovi koji zauzimaju iste zapremine a […]

Brojevi

Brojevi 2.350,00 Zarez je znak koji odvaja decimalni deo od celog, tačka se može koristiti za odvajanje hiljada. Glavni brojevi mogu biti: osnovni (dva, pet, sedam, petnaest, devetnaest, trideset…) zbirni (dvoje, troje, petoro, jedanaestoro, dvadesetoro…) brojne imenice na -ica (dvojica, trojica, šestorica, trinaestorica… Brojeve koristimo da označimo količinu nečega. Sastav brojeva: jednočlani (dva , troje, sedmorica, treci, devetsto…) višečlani ( […]