grablje ili grabulje

Kako se piše grablje ili grabulje?

Prema srpskom pravopisu oba oblika su pravilna i ravnopravno se upotrebljavaju. Takođe je pojednako u upotrebi grabljač i grabuljač, kao i glagoli grabuljati i grabljati.

Primeri u rečenicama:

Da li ćeš kupiti nove grabulje?

Koristi grablje, brže će biti!

On koristi grabulje za taj posao.