Brojevi

Brojevi 2.350,00


Zarez je znak koji odvaja decimalni deo od celog, tačka se može koristiti za odvajanje hiljada.

Glavni brojevi mogu biti:

  1. osnovni (dva, pet, sedam, petnaest, devetnaest, trideset…)
  2. zbirni (dvoje, troje, petoro, jedanaestoro, dvadesetoro…)
  3. brojne imenice na -ica (dvojica, trojica, šestorica, trinaestorica…

Brojeve koristimo da označimo količinu nečega.

Sastav brojeva:

  1. jednočlani (dva , troje, sedmorica, treci, devetsto…)
  2. višečlani ( dvadeset tri, dvesta trideset petoro, četrdeset osmorica, pedeset sedmi, šest stotina…)

Nedoumice pri pisanju i pravilno napisani brojevi:

  • 400-četiristo
  • 500-petsto
  • 600-šeststo,
  • ali 6.-šesto
  • 900-devetsto

Kada su u pitanju višečlani brojeviuvek se piše odvojeno!

Školu kanua pohađa trista četrdeset sedam osoba.