AVOGADROV BROJ

Šta je AVOGADROV BROJ? Šta znači AVOGADROV BROJ?

AVOGADROV BROJ se odnosi na hemijsoj konstanti vrednosti 6.022045×1023 i pokazuje broj atoma u gram-molekulu ili broj molekula u gram-molekulu proste supstance.  

Konstanta je nazvana po italijanskom fizičaru i hemičaru Amadeu Avogadru (1776–1856), koji je, 1811. godine, prvi predložio da različiti gasovi koji zauzimaju iste zapremine a imaju iste temperature i pritiske, sadrže isti broj molekula.

Mnogo godina posle Avogadrove smrti uveden je koncept mola i eksperimentalno je utvrđeno da jedan mol (molekularna težina u gramima) bilo koje supstance sadrži isti broj molekula. Francuski fizičar Žan Perin predložio je 1909. godine naziv konstante u čast Avogadra.