bezšavan ili bešavan?

Kako se piše bezšavan ili bešavan?

Piše se bešavan.

Reč je nastala srastanjem reči bez i šavan. U nastaloj reči (bezšavan) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj zvučno Z, pod uticajem bezvučnog Š, prelazi u svoj bezvučni parnjak S. Dobijena je reč besšavan i u njoj je izvršena sledeća alternacija, Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, u kojoj je dentalno S ispred palatalnog Š prešlo u Š. Nastao je oblik beššavan i izvršena je treća alternacija, Gubljenje suglasnika, čime je dobijen konačan oblik bešavan.

Primeri:

Da bismo napravili isti model kao na slici, otišli smo da kupimo bešavne cevi.
Za transport novca potebne su posebne, bešavne vreće.
Otišli smo kamionom da bismo mogli da prenesemo sve bešavne cevne lukove.
Kupila sam bešavni povez za knjige, pošto su korice od mekog kartona.