kapric ili kapriz

Kako se piše kapric ili kapriz ?

Ispravno je samo kapric.
Ima značenje hir, svojeglavost, tvrdoglavost i sl.
Reč je francuskog porekla i u prevodu znači jarac.

Primeri:

Nemanja nije želeo da se bavi time, to je bio njegov trenutni kapric.
Njen kapric je mnogo koštao sve nas.
Rekao sam mu da se urazumi i da zaboravi svoj kapric.