Kazablanki ili Kazablanci?

Kako se piše Kazablanki ili Kazablanci?

Ispravan oblik glasi Kazablanki.
Poznato je pravilo koje nalaže da kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.
Međutim, kada su u pitanju geografska imena stranog porekla, kao što je ovde slučaj, onda ne dolazi do ove promene. Izuzetak su primeri poput Africi, Americi, Aljasci.

Primeri:

Pričao nam je o vrhunskim restoranima koje je posetio u Kazablanki.
Kakve su noći u Kazablanki?
Hajde da pogledamo ponudu hotela u Kazablanki.