egzodus ili eksodus

Kako se piše egzodus ili eksodus?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše egzodus.

Reč je latinskog porekla (exodus), dok u grčkom jeziku se piše éxodos. Značenje ove reči je izlazak (napuštanje neke sredine od strane više ljudi)

Primeri u rečenicama:

Da li se dogodio egzodus stanovništva?

Da li znaš šta znači reč egzodus?

Dogodio se ubrzan egzodus stanovništva sa teritorije Azije.