azbestni ili azbesni

Kako se piše azbestni ili azbesni?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše azbestni.

Kada pridev ima stranu osnovu, glas t se čuva. Ovo predstavlja slučaj kada se odstupa od gubljenja suglasnika ispred suglasničke grupe stn. Npr. kontrastni, aoristni…

Pridev koji je izuzetak od ovog pravila je robustni, jer ovaj pridev može i da se piše i robusni.

Treba naglasiti i izuzetak prstni (od reči prst), gde ne može se pisati prsni kako se ne bi mešalo ukoliko se misli na prsa.

Primeri u rečenicama:

Azbestni kanap je dug šest metara.

Da li si našao neki azbestni materijal?

Hej, hitno mi treba azbestni kanap!