Oznaka: bezkičmenjaci

beskičmenjaci ili bezkičmenjaci?

Kako se piše beskičmenjaci ili bezkičmenjaci? Piše se beskičmenjaci. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na imenicu kičmenjaci dodat je prefiks bez-. U nastaloj reči (bezkičmenjaci) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj je zvučno Z, pod uticajem bezvučnog K, prešlo u svoj bezvučni parnjak S. Primeri: Pljosnati i člankoviti crvi, kao […]