neradi ili ne radi

Kako se piše neradi ili ne radi?

Pravilno se piše ne radi.

Kada želimo da gradimo odrični oblik nekog glagola, koristićemo odričnu rečcu ne.

Odrična rečca ne se prema pravilima srpskog pravopisa i gramatike uvek piše odvojeno od glagola uz koji stoji.

Ovako izgrađen odrični oblik glagola u rečenici vrši funkciju predikata.

Primeri u rečenici:

Ovde se ne radi o vama, nego o njima.

Radi li ova prodavnica danas? Ne radi.

Neradni je dan, nijedna banka ne radi.