gornjomilanovački ili gornjo-milanovački

Kako se piše gornjomilanovački ili gornjo-milanovački?

Prema srpskom pravopisu pravilno je gornjomilanovački.

Kada se od imenica koje se sastoje od višečlanih geografskih imena izvode prisvojni pridevi koji se završavaju na –ski, -čki, -ški onda se takvi prisvojni pridevi pišu spojeno. Npr. novosadski, južnoevropski, severnokorejski…

Primeri u rečenicama:

Izaći ćemo na gornjomilanovački put.

Da li znaš gde je gornjomilanovački put?

Možeš li mi reći kada dolazimo do gornjomilanovačkog puta?