Slavičin ili Slavicin

Kako se piše Slavičin ili Slavicin?

Prisvojni pridev nastao od vlastitog imena Slavica glasi Slavičin. Ono što bi nas moglo zbuniti je  glasovna promenu koja se vrši u ovoj reči, a to je palatalizacija. Isto tako ponašaće se i prisvojni pridevi nastali od vlastitih imena kao što su: Dušica, Milica, Ljubica…

Primeri u rečenici:

Slavičina torba, ostavljena na podu,  nepomično je kao neki nemi svedok posmatrala goste kafića.

U tom trenutku Slavičina marama pala je sa stola, dok je ona pričala sa drugaricom.