plusevi ili plusovi

Kako se piše plusevi ili plusovi?

Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno.

Oba oblika se ravnopravno upotrebljavaju u srpskom jeziku.

Primeri u rečenicama:

Koliko pluseva si dobio?

Da li su ovi plusovi za aktivnost na času?

Ukoliko imate više pluseva, to će uticati da dobijete višu ocenu.