naš’o ili našo

Kako se piše naš’o ili našo?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naš’o.

Ovo je skraćeni oblik glagola našao, pa apostrof mora stajati umesto ovog a koje je ispalo.

Primeri u rečenicama:

Jesi li naš’o onu majicu?

Naš’o sam je!

Naš’o je majicu čim je stig’o u stan.