beskičmenjaci ili bezkičmenjaci?

Kako se piše beskičmenjaci ili bezkičmenjaci?

Piše se beskičmenjaci.

Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na imenicu kičmenjaci dodat je prefiks bez-. U nastaloj reči (bezkičmenjaci) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj je zvučno Z, pod uticajem bezvučnog K, prešlo u svoj bezvučni parnjak S.

Primeri:

Pljosnati i člankoviti crvi, kao i sunđeri, spadaju u beskičmenjake.
Učiteljica je danas pitala: ”Da li je ova životinja kičmenjak ili beskičmenjak?”
Najveći broj beskičmenjaka su insekti, koji su najbrojniji i na celoj Zemlji.
Viši beskičmenjaci, u koje spadaju mekušci, imaju sposobnost da borave iznad vode.