napretek ili na pretek

Kako se piše napretek ili na pretek?

Prema Pravopisu Matice srpske navodi se kao ispravno pisati spojeno – napretek, a često se u pravopisu drugih autora navodi da je dopušteno pisati i na pretek.

Napretek se piše u funkciji priloga za količinu koji znači dosta i više nego što treba.

Primeri u rečenicama:

Goriva ima napretek, a biće još jeftinije.

Da li imaš šećera napretek?

Ma, imam tog loma napretek!