odjednom ili od jednom

Kako se piše odjednom ili od jednom?

Prema srpskom pravopisu pravilno je odjednom.

Značenje ovog priloga može biti istovremeno ili iznenada u zavisnosti u kom se kontekstu upotrebljava.

Primeri u rečenicama:

Sedele su u dvorišu i odjednom je počela da pada kiša.

Da li se sve to odjednom desilo?

Hej, pa možeš sve to odjednom da završiš!