julijanski kalendar ili Julijanski kalendar

Kako se piše julijanski kalendar ili Julijanski kalendar?

Ispravno je julijanski kalendar.

Oblik julijanski je prisvojni pridev. Prisvojni pridevi koji se završavaju na – ski, – čki i – ški pišu se malim početnim slovom (srpski, nemački i sl).

Primeri:

U Srbiji 13. januara čekamo Novu godinu po julijanskom kalendaru.

Neke zemlje koriste gregorijanski, a neke julijanski kalendar.

Kada se čeka nova godina po julijanskom kalendaru?