odeljenjski ili odeljenski

Kako se piše odeljenjski ili odeljenski?

Prema rečniku I.Klajna pravilno je odeljenjski. Imenica glasi odeljenje.

Glagol od koje je nastala ova imenica glasi odeliti. Kada se imenica izvodi od glagola koji sadrži samoglasnik u svojoj osnovi prezenta, dolazi do jotovanja, pri čemu glas l prelazi u glas lj. Na imenicu odeljenje, kako bi dobili pridev dodajemo nastavk –ski, te dobijamo odeljenjski.

Veliki rečnik SANU,  navodi kako je odeljenski ispravan oblik, dok Pravopis srpskoga jezika u drugom izdanju (2002. godine) navodi da su oba oblika, i sa -nj- i sa -n- moguća, tj. i odeljenski i odeljenjski.

Primeri u rečenicama:

Odeljenjska zajednica se održala juče.

Da li je nastavnik istorije tvoj odeljenski starešina?

Odeljenjsko veće održaće se trećeg juna.