prodan ili prodat

Kako se piše prodan ili prodat?

Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno.

Glagol glasi prodati. Trpni pridev se može izgraditi dodavanjem nastavka –n pri čemu se dobija prodan ili se trpni pridev može izgraditi dodavanjem nastavka –t, pa pridev glasi prodat.

Primeri u rečenicama:

Taj sat je prodat.

Prodana dušo, šta želiš još?

Šolje su prodate drugom kupcu.